BAB 8 | UNSUR DAN BAHAN

TOPIK 8.1 - ASAS JIRIM

BAHAN ATOM

 • Bahan atom terdiri daripada atom sahaja.

 • Termasuk semua jenis logam dan gas nadir.

 • Susunan zarah atau atom adalah rapat, seragam dan padat.

 • Contoh:

   1. Logam: Besi (ferum), emas, aluminium.

   2. Gas nadir: helium, neon dan xenon.

BAHAN MOLEKUL

 • Molekul adalah zarah paling ringkas.

 • Terbina daripada dua atau lebih atom yang sama atau dengan atom yang berbeza.

 • Contoh:

   1. Sulfur

   2. Air

   3. Oksigen

   4. Karbon dioksida

BAHAN ION

 • Bahan ion terbentuk apabila atom logam bergabung dengan atom bukan logam.

 • Atom logam cenderung melepaskan elektron untuk membentuk kation manakala atom bukan logam cenderung untuk menerima elektron bagi memebentuk anion.

 • Contoh:

   1. Natrium klorida

   2. Aluminium oksida

   3. Magnisium bromida

   4. Ferum oksida (karat)

LATIHAN

Sertai Saluran Telegram Pendidikan - Klik TeachTarik EduChannel

Sebarang kesilapan sila maklumkan di sini. Terima kasih.
Rujukan:
 1. Buku Teks Sains Tingkatan 4
 2. Buku Rujukan Sains Tingkatan 4