BAB 8 | UNSUR DAN BAHAN

TOPIK 8.2 - JADUAL BERKALA UNSUR MODEN

SUSUNAN UNSUR DALAM JADUAL BERKALA

 • Jadual berkala unsur moden adalah suatu kaedah penyusunan unsur-unsur secara tertib menaik mengikut nombor proton.

 • Lajur menegak dalam jadual berkala adalah kumpulan.

 • Lajur melintang dalam jadual berkala adalah kala.

Sumber: Cikgu Diana

Kumpulan:

 • Terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala yang dinomborkan dari 1 hingga 18 (rujuk jadual berkala).

 • Unsur dalam kumpulan yang sama memiliki bilangan elektron valens yang sama dan mempunyai sifat kimia yang sama.

 • Sifat fizikal unsur menunjukkan perubahan secara beransur-ansur apabila menuruni kumpulan .

Kala:

 • Terdapat 7 kala dalam jadual berkala.

 • Unsur disusun dalam susunan menaik mengikut nombor proton dari kiri ke kanan dalam setiap kala.

 • Unsur dalam kala yang sama memiliki bilangan petala yang sama.

 • Unsur-unsur dengan perubahan sifat kimia dan sifat fizikal secara beransur-ansur daripada logam kepada bukan logam.

Unsur-unsur di dalam Jadual Berkala terbahagi kepada tiga bahagian:

 1. Logam

 2. Separuh logam

 3. Bukan logam


SIMBOL-SIMBOL UNSUR

Sumber Imej: Tikus Makmal SPM

CONTOH:

 • Unsur itu adalah Magnesium.

 • Nombor nukleon Magnesium adalah 24.

 • Nombor proton Magnesium adalah 12.

 • Atom Magnesium mempunyai 12 proton, 12 neutron dan 12 elektron.

 1. Nombor proton ialah bilangan proton dalam nukleus suatu atom.

 2. Nombor proton = bilangan proton

 3. Nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus suatu atom.

 4. Nombor nukleon = bilangan proton + bilangan neutron

 5. Nombor nukleon = nombor proton + nombor neutron

SUSUNAN ELEKTRON UNSUR

 • Elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron.

 • Elektron memenuhi petala terdekat dahulu dan apabila penuh barulah dalam petala yang berikutnya.

 • Bagi atom-atom yang memiliki bilangan proton antara 1 hingga 20, petala pertama diisi dengan 2 elektron manakala petala kedua dan ketiga diisi dengan 8 elektron. (Lihat rajah)

 • Elektron valen: Elektron yang terletak pada petala yang paling luar.

PEMBENTUKAN ION POSITIF DAN ION NEGATIF

 • Ion cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil.

 • Ini menyebabkan atom neutral perlu membebaskan atau menerima elektron di petala paling luar untuk membentuk susunan elektron duplet atau oktet yang stabil.

 • Apabila sesuatu atom menerima atau membebaskan elektron, maka atom tersebut akan menjadi zarah bercas yang dipanggil sebagai ion.

 • Ion positif terhasil apabila atom unsur logam membebaskan elektron.

 • Ion negatif terhasil apabila atom unsur bukan logam menerima elektron.

Atom Helium memiliki 2 elektron valens maka ia dikatakan mencapai susunan elektron duplet yang stabil.

Atom Neon memiliki 8 elektron valens maka ia dikatakan mencapai susunan elektron oktet yang stabil.


PEMBENTUKAN ION POSITIF

 • Kebanyakan logam akan membentuk ion positif.

 • Atom natrium (2.8.1) membebaskan 1 elektron valens untuk mencapai susunan oktet yang stabil.

 • Ion positif mempunyai bilangan proton yang lebih banyak daripada bilangan elektron.

 • Ion bercas positif (kation) terbentuk.

PEMBENTUKAN ION NEGATIF

 • Kebanyakan bukan logam akan membentuk ion negatif.

 • Atom flourin (2.7) menerima 1 elektron valens untuk mencapai susunan oktet yang stabil.

 • Ion negatif mempunyai bilangan elektron yang lebih banyak daripada bilangan proton.

 • Ion bercas negatif ( anion ) terbentuk.

Video Pembentukan Ion

LATIHAN 8.2

Sertai Saluran Telegram Pendidikan - Klik → TeachTarik EduChannel

Sebarang kesilapan sila maklumkan di sini. Terima kasih.
Rujukan:
 1. Buku Teks Sains Tingkatan 4
 2. Buku Rujukan Sains Tingkatan 4
 3. Blog Pendidikan (One Learning Solution)
 4. Blog Pendidikan Cikgu Diana
 5. Blog Pendidikan (Tikus Makmal SPM)
 6. Youtube Pendidikan (Cikgu Kwee)